Maison Plus Black & White Tea Pot

$41.99

Black polka dots on white background with gold knob